English Türkçe

Hakkımızda

Manisa Makim kuruluş amacı, misyon ve vizyonu..

Makim'in Amacı

1- Firmalar arasında beraberlik, dayanışma, bilgi alışverişi ve yardımlaşmayı sağlamak.

2- Üyelerin mesleki sorunlarına çözüm aramak, haklarını korumak ve savunmak.

3- Üyelere mesleki ve teknik konularda danışmanlık yapmak.

4- Üretimde ulusal ve uluslararası norm ve standartları araştırmak.

5- Üretimi yaygınlaştırıcı ve teşvik edici çalışmalar yapmak.

6- Ulusal ve uluslararası fuar,konferans, tanıtım toplantılarına katılmak.

7- İktisadi işletme kurarak KOSGEB, TUBİTAK, Kalkınma Ajansları destekleri ve çerçevesinde faaliyet alanı ile ilgili olarak ticari etkinliği arttırmak.

8- Eğitici ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

9- Üniversitelerde kurulacak teknoparkların yapımı ve oluşumunda destekleyici faaliyette bulunmak.

10- Toplu alımlarla üretim maliyetlerini düşürmektir.